Thứ tư, 28/06/2017
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu TXCT kỳ họp 4
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 447567
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua hơn 4 năm thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND), ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 63.262 triệu đồng để đầu tư hạ tầng trong và ngoài hàng rào cho các dự án; 10 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ bồi thường, tái định cư. Sự hỗ trợ này đã giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng dự án trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có một số tồn tại như nhiều dự án trong danh mục 81 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2015 - 2016, định hướng đến năm 2020 chưa được đưa vào danh mục dự án hỗ trợ đầu tư; chưa có hỗ trợ cho doanh nghiệp CNTT, hỗ trợ về môi giới đầu tư và mức trần hỗ trợ công trình đầu mối nhà máy xử lý nước thải...

Theo đó, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư lần này sẽ áp dụng cụ thể đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung vào các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh ban hành hàng năm và theo từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh được hỗ trợ công trình giao thông ngoài hàng rào; đối với một số hạ tầng trong hàng rào, tỉnh sẽ xem xét mức hỗ trợ phù hợp tùy theo tính chất, quy mô của dự án.

Đáng chú ý là các dự án thuộc danh mục ưu tiên kêu gọi đầu đầu tư hàng năm được tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án, riêng đối với các dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN được hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, CCN được hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cụm công trình đầu mối nhà máy xử lý nước thải, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, CCN; các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được hỗ trợ 100% kinh phí để rà phá bom mìn, vật nổ. Ngoài ra còn được hỗ trợ đào tạo đối với việc tuyển dụng người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh. Bổ sung quy định hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và quy định mức khen thưởng đối với hoạt động môi giới đầu tư với mức từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD trở lên.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và thảo luận của các đại biểu thì ngoài các chính sách ưu đãi, Tỉnh cần phải có những giải pháp hữu hiệu để tập trung giải phóng mặt để thu hút các nhà đầu tư; thủ tục đầu tư cần thông thoáng hơn nữa và tăng cường hỗ trợ năng lực cho các nhà đầu tư. Đồng thời, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án đang được tỉnh kêu gọi đầu tư (danh mục 81 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2015-2016 và định hướng đến năm 2020) vào danh mục ưu tiên đầu tư để được hỗ trợ theo chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng cần nghiên cứu các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao để kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực có nhiều tiềm năng này; thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư công, bổ sung thêm nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các KKT, KCN, CCN nhằm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch và các lĩnh vực khác. Quan tâm phát triển nhân lực cho ngành du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các dự án du lịch, dịch vụ lớn đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách của các nhà đầu tư, nếu doanh nghiệp nhận ưu đãi mà không làm đúng thì kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các mức thu phí một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, đa số các đại biểu đều tán thành về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; một số phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và cần thêm đối tượng miễn, giảm các loại phí, lệ phí trong khai thác sử dụng tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh.

Về phí thư viện và tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng, việc quy định giá vé tham quan ở hai điểm nghệ thuật là Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị dọc tuyến đường Lê Lợi như dự thảo Nghị quyết đưa ra là phù hợp, nhưng cần nêu rõ khoản thu, chi hàng năm cho hoạt động văn hóa là bao nhiêu để có sự so sánh. Các đại biểu cũng thống nhất cao theo tờ trình của UBND tỉnh đề xuất miễn phí cho trẻ em tham quan tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế và miễn phí thư viện cho trẻ em dưới 16 tuổi (theo quy định của Luật phí, lệ phí năm 2015 và Luật trẻ em năm 2016) để hỗ trợ các em đến Bảo tàng tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc và khuyến khích, tạo điều kiện phát triển văn hóa đọc sách cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa về mặt nhà nước các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Để thực hiện thành công các quyết sách HĐND tỉnh đã quyết định, đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua để triển khai thực hiện; Thường trực HĐND và các Ban, các Đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống. 


Khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua một số chính sách quan trọng liên quan đến thu hút đầu tư; hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện; các mức thu, quản lý phí, lệ phí một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh và tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo chương trình, HĐND tỉnh sẽ luận và thông qua 18 nghị quyết gồm: (1) Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; (3) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (4) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; (5) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; (6) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; (7) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (8) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (9) Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (10) Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (11) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (12) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (13) Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (14) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (15) Giao tổng số biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh; (16) Quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; (17) Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế; (18) Thành lập các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016; tình hình kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

 

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhất là những chính sách ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Trên tinh thần đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị mỗi vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, nâng cao chất lượng thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.  


Ban pháp chế HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Nghị quyết về quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh và Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành viên Ban pháp chế và các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia đóng góp hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Về cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo thẩm tra, đồng thời  đã tham gia vào phần đánh giá, phân tích nội dung của các dự thảo nghị quyết, logic của báo cáo, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, đề xuất các kiến nghị trong tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận hoạt động thẩm tra của Ban được tổ chức khá khoa học, hợp lý, các báo cáo thẩm tra ngắn gọn, nêu thẳng vấn đề, quan điểm của Ban rõ ràng,… Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh vấn đề quản lý và sử dụng biên chế dự phòng của tỉnh, lưu ý vấn đề giao biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng biên chế do việc chuyển đổi biên chế công chức dự bị; yêu cầu tại kỳ họp Ban pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra ngắn gọn, súc tích, xem xét kết hợp gộp các báo cáo có cơ sở pháp lý và thuộc lĩnh vực gần nhau.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Hải - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các ý kiến đóng góp, chỉ đạo bộ phận chuyên trách của Ban sớm hoàn thiện các báo cáo, trình ký và phát hành tài liệu đến các đại biểu theo đúng qui định của pháp luật hiện hành./.

 

Đoàn Hữu Hào Vinh


Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền

Tại buổi tiếp, các ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào các vấn đề như: quy định giá đền bù thiệt hại cho cây Thanh Trà, giá di dời các phần mộ trên đất khi nhà nước triển khai thực hiện dự án xây dựng đường điện 220KV quá thấp so với giá trị thực tế; vấn đề quản lý, vận hành bãi chôn lấp rác thải xã Phong Thu chưa tốt gây ô nhiễm môi trường; vị trí xây dựng Cổng làng tại Thôn Đông Lái chưa phù hợp, gây bức xúc trong dân; vấn đề khai thác cát sạn trên sông Ô Lâu gây sạt lở hai bên bờ Sông; nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn quá nhỏ… đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết. 

 

 

Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn và đồng chí Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn, trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

 

Hồ Nhật Tân


Giám sát về sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Để đánh giá hiệu quả của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND sau hơn 02 năm có hiệu lực thi hành, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; xác định các nguyên nhân của kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề xuất kiến nghị về những nội dung liên quan để việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ngày càng hợp lý nhằm nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp cơ sở và hoạt động tự quản ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, được tiến hành tại các huyện Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế.

Qua giám sát cho thấy việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được thực hiện tốt, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng cao, tăng hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết còn một số tồn tại vướng mắc như: Việc bố trí các chức danh kiêm nhiệm chưa sát với mục tiêu của Nghị quyết là vừa nâng cao chất lượng công tác, vừa đảm bảo đáp ứng mức thù lao mà những người hoạt động không chuyên trách để yên tâm công tác; tỷ lệ kiêm nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách trên toàn tỉnh chỉ đạt 24,16% (695/2.876 người) còn thấp hơn so với trước khi Nghi quyết có hiệu lực là 24,31% (670/2.756); mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở khu dân cư còn thấp, không đảm bảo đủ kinh phí để tổ chức hoạt động; việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế do hiểu sai quy định nên việc chi trả Bảo hiểm y tế ở một số địa phương đã thực hiện không đúng chế độ, tạo nên tâm tư cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế…

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND và các văn bản luật liên quan của cơ sở; đồng thời, đề nghị các địa phương nghiên cứu, lựa chọn mô hình hiệu quả để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo đi đúng múc tiêu chung của Nghị quyết là Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở khu dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, tạo nguồn kế cận cho lực lượng cán bộ, công chức cấp xã khi cần thiết; góp phần xây dựng đội ngũ những người làm công tác ở cơ sở có đủ năng lực, yên tâm công tác, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

 

Nguyễn Thị Thanh Vân


Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Luật hoạt động giám sát trên địa bàn tỉnh

Đoàn khảo sát đã nghe Thường trực HĐND các địa phương báo cáo về cơ cấu tổ chức của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác triển khai, quán triệt các nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở địa phương; hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu; việc ban hành chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2017 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và một số kiến nghị, đề xuất có liên quan.

Nhìn chung, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Luật hoạt động giám sát tại các địa phương bước đầu đã đạt được một số kết quả khá tốt, như: Đã nắm được các nội dung về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và cách thức xây dựng chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND (xã Quảng Phước, Quảng Điền); tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật hoạt động giám sát đến các đại biểu và đội ngũ cán bộ ở địa phương (phường Thuận Thành, An Đông, thành phố Huế); đã đề ra và triển khai thực hiện nhiều nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trên các lĩnh vực (phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy),…

Tuy nhiên, qua báo cáo và thực tế tìm hiểu tại cơ sở, tình hình triển khai thực hiện Luật còn một số hạn chế, tồn tại. Thứ nhất, nhiều thành viên của Thường trực, Trưởng các Ban và thành viên các Ban HĐND là đại biểu mới, hoạt động kiêm nhiệm nên gặp khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; một số đại biểu chưa nắm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thành viên Đoàn giám sát còn hạn chế về chuyên môn và kỹ năng giám sát, chưa phân định được giới hạn hoạt động giám sát của HĐND và công tác thanh tra, kiểm tra của nhà nước. Thứ hai, vấn đề lựa chọn nội dung và quy mô giám sát chưa thật sự phù hợp; chưa phân định làm rõ vai trò chủ động trong xây dựng chương trình giám sát của các chủ thể giám sát là HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; sự chỉ đạo của Thường trực đối với hoạt động của các Ban chưa rõ nét. Thứ ba, về phía các chủ thể bị giám sát vẫn còn tâm lý e ngại, né tránh, thiếu trách nhiệm trong hợp tác, tạo điều kiện để triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND.

Đoàn khảo sát đã trao đổi, giải thích pháp luật và hướng dẫn HĐND các địa phương về vấn đề lựa chọn hình thức, nội dung, phương pháp giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực hiện; các qui định về thời gian xây dựng kế hoạch, đề cương, triển khai thực hiện giám sát; giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách; vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã; vấn đề nâng cao chất lượng, năng lực của các đại biểu; vấn đề ban hành, rà soát, theo dõi văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác triển khai, thi hành Luật hoạt động giám sát của cơ sở; đồng thời, đề nghị các địa phương nghiên cứu, lựa chọn nội dung giám sát và hình thức giám sát phù hợp; phát huy tính chủ động, độc lập, tự quyết của các chủ thể giám sát gắn với sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND đối với hoạt động của các Ban; lưu ý các địa phương tuân thủ các quy định về việc xây định chương trình giám sát của HĐND năm 2018 tại kỳ họp giữa năm 2017; ghi nhận các kiến nghị về kinh phí hoạt động của HĐND và chế độ, chính sách đối với Trưởng các ban của HĐND cấp xã.

 

Đoàn Hữu Hào Vinh


Khảo sát các mỏ khoáng sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Tham gia đoàn có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Ban Trưởng chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường; BQL các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; đại diện UBND các huyện: Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền và thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và đại diện các đơn vị được cấp phép khai thác.

Qua khảo sát thực tế, các đơn vị được cấp phép khai thác đã cơ bản khai thác đúng công suất quy định của giấy phép khai thác được cấp; một số đơn vị đã bước đầu chú trọng việc đầu tư các dây chuyền, công nghệ chế biến sản phẩm từ khoáng sản sau khi khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác phát sinh một số vấn đề cần giải quyết, đó là: vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực khai thác mỏ và các khu vực lân cận đặc biệt là khu vực có người dân sinh sống; một số mỏ khoáng sản có bãi thải nhỏ hẹp nên tình trạng xả thải trái phép vẫn còn diễn ra; công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường một số mỏ chưa được quan tâm đúng mức...

Chỉ đạo tại các buổi khảo sát, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát với các địa phương, khẩn trương hoàn chỉnh đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh thông, qua đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn có liên quan; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị được cấp phép các trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh giấy phép khai thác đúng theo quy định; UBND các huyện, thị xã tích cực phối hợp với các Sở ngành cấp tỉnh trong công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Đối với các đơn vị được cấp phép khai thác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong việc khai thác khoáng sản, trong đó đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện việc xả thải tại các bãi thải đã quy hoạch; cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường khu vực mỏ theo đúng quy định...

Ngoài ra, Đoàn đã tham quan một số cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ khoáng sản, như: cơ sở sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, cơ sở sản xuất kaolin của Công ty Cổ phần Khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế và cơ sở sản xuất gạch, ngói của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng DQ...

 

            MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC ĐIỂM KHẢO SÁT

 

                      Khảo sát cơ sở chế biến phân bón 

          Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

 

 Khảo sát mỏ đất làm vật liệu san lấp Khe Băng tại xã Hương Vân

 

   Khảo sát mỏ đất vật liệu san lấp Cồn Lê tại thị trấn Phong Điền

 

Nguyễn Quang Phước


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các trẻ em khuyết tật đang sinh hoạt, học tập, phục hồi chức năng tại Trung tâm; đồng thời biểu dương các sư, các ni cô của Trung tâm đã luôn chăm sóc tận tình, chu đáo cho các em về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để bảo đảm hoạt động của Trung tâm với mong muốn nơi đây sẽ trở thành mái ấm thân thương của những số phận kém may mắn. Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, Phó Chủ tịch chúc các sư, ni cô và các em đón Tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp, có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

 

Hồ Nhật Tân


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Thông báo về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh xin thông báo: Kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017, tên miền mới của Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế được chuyển đổi đến địa chỉ: http://www.hdndthuathienhue.gov.vn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết để tiện truy cập và khai thác thông tin.   BAN BIÊN TẬP

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông