Thứ ba, 27/06/2017
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu TXCT kỳ họp 4
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 447385
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua các Nghị quyết chuyên đề

Sáng 9/12, HĐND tỉnh bước vào ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND tỉnh. Trong phiên buổi sáng HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết chuyên đề. Đáng chú ý là Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017.


17.810 tỉ đồng phát triển khoa học và công nghệ đến 2030

Về Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, có hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ KH&CN đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực KH&CN; đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đến năm 2025 có một số lĩnh vực KH&CN đạt trình độ tiên tiến của cả nước và đến năm 2030 các lĩnh vực KH&CN này đạt trình độ hiện đại trong khu vực. Phấn đấu tăng tổng mức đầu tư cho hoạt động KH&CN đạt 1,5 - 2% GRDP vào năm 2025 và đạt từ 2% GRDP trở lên vào năm 2030. Bảo đảm mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho KH&CN không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh.

Theo đó, Quy hoạch nghiên cứu khoa học bao gồm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với 13 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Trong đó, tập trung nghiên cứu các vấn đề quản lý kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù của tỉnh, nhằm bảo tồn di sản và phát huy văn hóa Huế giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy mạnh nghiên cứu các cơ chế chính sách, cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng các mô hình, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đề xuất các giải pháp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Bảo tồn, phát triển công nghệ mang thương hiệu Huế về bảo tồn, trùng tu di tích;- nghiên cứu về lịch sử và văn hóa cung đình, văn hóa dân gian; sự giao thoa, hội nhập và phát triển kinh tế, văn hóa trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Thừa Thiên Huế-Phú Xuân-Huế. Nghiên cứu phát triển dịch vụ giáo dục, y tế chuyên sâu, tài chính ngân hàng; phát triển dịch vụ du lịch khám bệnh, dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng khác; đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu Hán Nôm; nghiên cứu về văn bản học, bảo tồn, bảo tàng, phong thủy, kiến trúc cung đình, lăng tẩm, nhà vườn; nghiên cứu, hỗ trợ phát triển và trao truyền các ngành nghề và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp; đặc sản Huế, sản phẩm truyền thống, làng nghề thủ công mỹ nghệ, phục hồi Thái Y viện…

Lĩnh vực khoa học tự nhiên 3 nhiệm vụ. Tập trung nghiên cứu cơ bản, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về điều kiện tự nhiên, tác động môi trường, biến đổi khí hậu, giám sát tài nguyên, môi trường biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; quản lý khai thác hợp lý có hiệu quả các tài nguyên (hải sản, khoáng sản), đầm phá, cảnh quan du lịch,... của tỉnh; phát triển một số lĩnh vực liên ngành khoa học tự nhiên với khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển bền vững; ứng dụng công nghệ và kỹ thuật cao như: viễn thám, GIS… để nghiên cứu, đánh giá các loại tài nguyên thiên nhiên, quan trắc và dự báo tai biến, sự cố môi trường biến đổi khí hậu, hiện tượng biển dâng,…đặc biệt quan tâm đến vùng đầm phá, ven biển.

Về Quy hoạch phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ vật liệu mới; Ứng dụng công nghệ cao trong y, dược. Quy hoạch phát triển Khu công nghệ cao. Quy hoạch phát triển Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Quy hoạch phát triển thông tin và thống kê KH&CN. Quy hoạch phát triển hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật KH&CN

Quy hoạch đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Giải pháp tăng cường nâng cao nhận thức; về cơ chế, chính sách; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; về mở rộng liên kết và tăng cường hợp tác KH&CN; phát triển thị trường công nghệ; giải pháp về thông tin và thống kê KH&CN; về tăng cường công tác quản lý KH&CN. Đáng chú ý là giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển KH&CN.

Theo đó, về giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN sẽ tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về KH&CN nhằm nâng cao tính chủ động cho các sở, ban, ngành và cấp huyện trong tỉnh, hướng mạnh về hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhất là các nhiệm vụ đổi mới công nghệ. Thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra; xây dựng cơ chế đặc thù trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN.

Về giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển KH&CN. Để thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư cần khoảng 17.810 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 11.239,53 tỷ đồng). Trong giai đoạn 2016-2025 dự kiến khoảng 3.026,91 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2030 và sau năm 2030 là 14.783,09 tỷ đồng. Các giải pháp huy động vốn, gồm: đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tạo vốn, kêu gọi xã hội hóa các nguồn vốn (nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay nước ngoài hoặc thuê tài chính, vốn FDI, ODA, NGOs…); ban hành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lập Quỹ phát triển KH&CN, quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp; khuyến khích mở rộng các dự án KH&CN có sự tham gia đóng góp của đơn vị, người dân hưởng lợi ở mức trên 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ ở mức kích cầu dưới 30% kinh phí thực hiện dự án.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, Quy hoạch đã được nghiên cứu công phu, bài bản và đã xuất phát từ cách nhìn tổng quan về vai trò, vị trí của ngành KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, đã cập nhật, phân tích, đánh giá đầy đủ và đúng thực trạng ngành KH&CN của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình triển khai quy hoạch, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành liên quan phải tích cực hơn trong áp dụng các chính sách huy động vốn đầu tư từ trung ương, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư KHCN từ các doanh nghiệp, người dân... để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện quy hoạch.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đáp ứng cho phát triển

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, đã thực hiện hơn 30% công trình, dự án tại Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh. Trong đó, đã thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 137/431 công trình, dự án với tổng diện tích 401,19 ha, đạt tỷ lệ 31,78 % (trong đó 99 công trình, dự án đăng ký năm 2016 với diện tích 212,7 ha và 38 công trình, dự án đăng ký năm 2015 chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2016 với diện tích 188,49 ha). Về các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác, đã thực hiện 102/336 công trình, dự án với tổng diện tích 174,41 ha, đạt tỷ lệ 30,36 % (còn lại 234 công trình, dự án với tổng diện tích 362,51 ha). Mặc dù, không thực hiện hết các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận bổ sung 30 công trình dự án cần thu hồi đất với diện tích 63,938 ha và 15 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ với diện tích 15,23 ha đất trồng lúa và 3,18 ha đất rừng phòng hộ.

Năm 2017, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục cho thực hiện 294 công trình, dự án án cần thu hồi đất với tổng diện tích 1.871,77 ha  theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND. Trong đó, 93 công trình, dự án với diện tích 727,45 ha chuyển tiếp từ năm 2015 sang thực hiện năm 2017 và 201 công trình, dự án với diện tích 1.144,32 ha chuyển tiếp từ năm 2016 sang thực hiện năm 2017. Đồng thời, cho phép 199 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 790,57 ha.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Tài Chính-Ngân sách HĐND tỉnh, đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2015, năm 2016 chuyển sang năm 2017 đến nay vẫn có rất nhiều dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo quy định của Luật đất đai, sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN và MT cần lưu ý nội dung này để rà soát, loại bỏ những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng không thực hiện nhằm tăng tỷ lệ dự án được thực hiện trong năm. Đồng thời, UBND tỉnh cần chỉ đạo và triển khai xây dựng và thực hiện phương án trồng rừng thay thế, cải tạo đất trồng lúa trước khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định sau khi Nghị quyết  được HĐND tỉnh thông qua.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn

Ngày 13/12/2016
Quay lại | Về đầu trang
 
   •  Thông qua các nghị quyết về ngân sách năm 2017 (09/12/2016)
   •  Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII (08/12/2016)
   •  Họp báo về kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII (05/12/2016)
   •  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Đại học Huế (18/11/2016)
   •  Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (18/11/2016)
   •  Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (18/11/2016)
   •  Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân tại phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy (18/11/2016)
   •  Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với huyện Phong Điền (11/11/2016)
   •  Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08/11/2016)
   •  Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (21/10/2016)
Thông tin mới
Bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thảo luận thông qua nhiều Nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Đáng chú ý là các Nghị quyết quy định các mức thu, quản lý, sử dụng một số phí và lệ phí về tài nguyên - môi trường, đất đai, tư pháp, văn hóa. Đặc biệt là đề án Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; đây được xem là “đòn bẩy” để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông