Thứ tư, 28/06/2017
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu TXCT kỳ họp 4
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 447567
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Văn hoá - Đời sống
In nội dung Gửi cho bạn

Xây dựng nông thôn mới - nhiệm vụ cấp bách của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Nông thôn là khu vực rộng lớn và đông dân nhất, đa dạng về thành phần tộc người, về văn hóa, là nơi bảo tồn, lưu giữ các phong tục, tập quán của cộng đồng, là nơi sản xuất quan trọng, làm ra các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống con người. Trong xu thế phát triển hiện nay, không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp, nông thôn còn lạc hậu và đời sống nông dân còn thấp. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước ta cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá 10 đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường

Đến nay, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đang triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Theo báo cáo của UBND tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Thừa Thiên Huế được triển khai ở 92 xã thuộc 8 huyện, thị (trong tổng số 152 phường, xã toàn tỉnh); trong đó có 2 huyện điểm (Nam Đông và Quảng Điền) và 28 xã điểm. 

Sau 6 năm triển khai thực hiện (2011-2016) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các huyện, thị xã, xã, thôn, bản đã tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả khá tốt. Điều đầu tiên đã nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân và huy động hệ thống chính trị các cấp tham gia vào Chương trình xây dựng nông thôn mới; hình thành được bộ máy tổ chức từ tỉnh xuống cấp huyện, xã, thôn, bản; xây dựng được một số chính sách để triển khai Chương trình; thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với xây dựng nông thôn mới”; phát động phong trào thi đua như “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”… Qua đó, đã đạt được một số kết quả đáng kể về xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Tổng nguồn vốn trực tiếp xây dựng nông thôn mới của Trung ương là 76,5 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 16,5 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là 60 tỷ đồng), đã phân bổ cho các xã với 66 hạng mục công trình thiết yếu thuộc kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2016, 2017, các xã đặc biệt khó khăn; hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Về hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn: Từ nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh, đã bố trí 8,854 tỷ đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng) để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với 127 mô hình ở 91 xã và 02 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã/104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 23,07% và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tổng nguồn lực huy động 2016 cho chương trình đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 200 tỷ đồng. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của tỉnh nói chung đã bước đầu có khởi sắc, thay đổi, đời sống của người dân về cả vật chất lẫn tinh thần được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, trong đó có nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,21%.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo thực hiện; Nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Các tiêu chí hạ tầng nông thôn được xây dựng phù hợp để bảo đảm cân đối nguồn lực, tránh lãnh phí trong đầu tư; tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động; triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản xuất cho sản phẩm làng nghề. Tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp thiết nhất phục vụ sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ban chỉ đạo các cấp để đảm bảo sự phát triển đúng hướng và có hiệu quả của Chương trình…

Với các giải pháp này, tỉnh ta đang phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế có 59%  xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hai huyện Quảng Điền và Nam Đông đạt huyện nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dưới 4%; nâng thu nhập của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Việc xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay, bởi xây dựng nông thôn mới trong tương lai sẽ là nơi sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hoá, là nơi giữ gìn văn hoá truyền thống của các dân tộc, là nơi bảo đảm hài hoà mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên… Với những quyết sách của Đảng, Nhà nước; sự tích cực vào cuộc của tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với cả nước thực hiện tốt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

 

Hoàng Trọng Bửu

Ngày 25/01/2017
Quay lại | Về đầu trang
 
   •  A Lưới “tiếp sức” mô hình rau sạch (27/09/2016)
   •  Xử lý rơm rạ có ích cho đồng ruộng (27/09/2016)
   •  Làm việc thiện bằng cả tấm lòng (27/09/2016)
   •  Dưa hấu “leo” đồi cát (02/08/2016)
   •  “Heo sạch” Phong Hiền (02/08/2016)
   •  “Nghề chơi” lắm công phu (02/08/2016)
   •  Cây lạc “vượt” hạn (22/07/2016)
   •  Sống vui với thành quả lao động (22/07/2016)
   •  Câu cá nục (18/07/2016)
   •  Hào hứng với thể dục miễn phí (08/07/2016)
Thông tin mới
Thông báo về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh xin thông báo: Kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017, tên miền mới của Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế được chuyển đổi đến địa chỉ: http://www.hdndthuathienhue.gov.vn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết để tiện truy cập và khai thác thông tin.   BAN BIÊN TẬP

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông